TT Lưu ký chứng khoán VN thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận d/sách người sở hữu c/khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán cổ phiếu công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán cổ phiếu công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Ngày đăng: 02/11/2016