Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố NQHĐQT V/v bổ sung mã ngành kinh doanh

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố NQHĐQT V/v bổ sung mã ngành kinh doanh

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố NQHĐQT V/v bổ sung mã ngCông ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố NQHĐQT V/v bổ sung mã ngành kinh doanh ành kinh doanh. Vui long xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem file đính...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020″

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020″

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020″. Vui lòng xem các file đính kèm: BCTC quý III-2021 CV giải trình biến động lợi nhuận quý...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Vui lòng xem các file đính kèm: TB về Công văn chấp thuận của UBCK, Công...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Xưởng sản xuất.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Xưởng sản xuất.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Xưởng sản xuất. Vui lòng xem các file đính kèm: NQHĐQT V/v miễn nhiệm GĐ Xưởng sản xuất, TB Thay đổi nhân sự Xưởng sản xuất, NQHĐQT...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng