Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021

Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021

Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế. Vui lòng xem các file đính kèm: 1.Báo cáo soát xét bán niên. 2.Giải trình biến động LNST trên BCTC bán niên.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà nẵng công bố giấy đăng ký ngày giao dịch của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch.

Công ty CP Dược – TBYT Đà nẵng công bố giấy đăng ký ngày giao dịch của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch.

Công ty CP Dược – TBYT Đà nẵng công bố giấy đăng ký ngày giao dịch của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Vui lòng xem các file đính...
Đọc thêm
Dapharco công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 02/08/2022, tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021.

Dapharco công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 02/08/2022, tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021.

Dapharco công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 02/08/2022, tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT Dapharco về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức.

Nghị quyết HĐQT Dapharco về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức.

Nghị quyết HĐQT Dapharco về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng