Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Dapharco gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Dapharco gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Dapharco gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Công để nghỉ hưu theo chế độ.

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Công để nghỉ hưu theo chế độ.

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Công để nghỉ hưu theo chế độ. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo thay đổi Nhân sự. Quyết...
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021. Vui lòng xem các file đính kèm Báo cáo Tài chính Quý 1/2022. Giải...
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2021. Vui lòng xem các file đính kèm: Công bố báo cáo thường niên năm 2021. Báo cáo thường niên năm 2021.
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm 2019-2020 của Cơ quan thuế

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm 2019-2020 của Cơ quan thuế

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm 2019-2020 của Cơ quan thuế. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng