Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN

Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng DDN (MCK: DDN) với số lượng 3.753.896 cổ phiếu

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Chấp thuận giao dịch bổ sung

Ngày đăng: 17/03/2017