Thông báo 863/TB-CT V/v lập thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thông báo về việc lập thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: thông báo về việc lập thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Ngày đăng: 21/08/2018