Thay đổi ủy quyền người công bố thông tin

Công ty cổ phần Dược – Thiết Bi Y Tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thay đổi ủy quyền người công bố thông tin kể từ ngày 08/11/2018

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thay đổi ủy quyền người công bố thông tin

Ngày đăng: 07/11/2018