Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung – mã DDN

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) – mã DDN

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Ngày đăng: 16/08/2018