Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công văn số 658/SKHĐT-ĐKKD của sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Đà Nẵng về việc chấp nhận gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng: 22/03/2019