SGDCK Hà Nội TB về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty

Thông báo số 987/TB-SGDHN ngày 27/8/2018 của Sở giao dịch chưng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Mã chứng khoán: DDN

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo số 987/TB-SGDHN ngày 27/8/2018 của Sở giao dịch chưng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối cới cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty (Mã chứng khoán: DDN)

Ngày đăng: 30/08/2018