Quyết định V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định số 543/QĐ-SGDHN của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN)

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày đăng: 24/08/2018