Quyết định thôi và bổ nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Dapharco tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Trần Nhân Triết và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Bá Hải kể từ ngày 01/01/2016.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh TP.HCM

Ngày đăng: 28/12/2015