Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí người phụ trách quản trị công ty thay ông Phạm Ngọc Hà kể từ ngày 30/01/2019

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQHĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty Dapharco

Ngày đăng: 30/01/2019