Nghị Quyết HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với ông Trần Nhân Triết

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đối với ông Trần Nhân Triết kể từ ngày 01/01/2019 để nghỉ hưu theo chế độ

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với ông Trần Nhân Triết kể từ ngày 01/01/2019

Ngày đăng: 27/12/2018