Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 21/01/2019.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQHĐQT V/v chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch Hộ đồng quản trị

Ngày đăng: 21/01/2019