Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ ngày 21/01/2019.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQHĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Ngày đăng: 21/01/2019