Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ ngày 21/01/2019.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQHĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Ngày đăng: 21/01/2019