Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 03 năm 2017

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phân Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng lần thứ 8: vốn điều lệ 87.938.960.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: GCNDKDN thay đổi lần thứ 8

Ngày đăng: 25/03/2017