Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng thông báo ngày đăng ký giao dịch bổ sung của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) thông báo ngày đăng ký giao dịch bổ sung của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo ngày đăng ký giao dịch bổ sung

Ngày đăng: 12/08/2019