Dapharco công bố Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Dapharco công bố Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Dapharco công bố Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Đọc thêm
DAPHARCO THÔNG BÁO HỖ TRỢ CỔ ĐÔNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

DAPHARCO THÔNG BÁO HỖ TRỢ CỔ ĐÔNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

CTCP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) trân trọng thông báo đến quý cổ đông các nội dung về việc Hỗ trợ cổ đông lưu ký chứng khoán.
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ.

Dapharco công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ.

Dapharco công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2022

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2022

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2022. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Quy...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng