Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin Quyết định số 531/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin Quyết định số 531/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Quyết định số 531/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày đăng: 12/08/2019