Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Công bố thông tin NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và hợp đồng kiểm toán năm 2020. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:
     1. Nghị Quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
     2. Hợp đồng kiểm toán năm 2020

Ngày đăng: 02/07/2020