Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Công bố thông tin NQ HĐQT bầu CT HĐQT và Bổ nhiệm TGĐ

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT V/v Bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:
     1. Nghị Quyết HĐQT V/v Bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025
     2. Nghị Quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Ngày đăng: 02/07/2020