Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý IV/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2018

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý IV/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2018. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:

  1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2019
  2. Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2018 
Ngày đăng: 20/01/2020