Chấp nhận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quyết định số 531/QĐ-SGDHN ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng lý giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Vui lòng xem chi tiết tại đây: CV CHAP THUAN GIAO DICH BO SUNG CO PHIEU DDN CUA SGDCKHN

Ngày đăng: 02/10/2014