Báo cáo của bà Võ Thị Cẩm Thanh về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo của bà Võ Thị Cẩm Thanh về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng từ ngày 21/05/2019. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo của bà Võ Thị Cẩm Thanh về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng từ ngày 21/05/2019

Ngày đăng: 23/05/2019