Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng: 13/03/2019