DAPHARCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KINH DOANH BÁN LẺ

Ngày 16/10/2020 Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Hội nghị kinh doanh bán lẻ. Với sự tham dự của ban Tổng Giám đốc Công ty và hơn 110 mậu dịch viên tham dự.

Hội nghị báo cáo quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống bán lẻ trực thuộc Dapharco, chính sách thưởng đối với Nhà thuốc, Quầy thuốc trực thuộc Dapharco, hướng dẫn thực hiện xuất hóa đơn điện tử bán lẻ.

Hơn 110 mậu dịch viên tham gia

Ông Tống Viết Phải –  Tổng Giám đốc Công ty phát biểu quán triệt chỉ đạo hội nghị. Định hướng xây dựng công ty thành nhà phân phối dược phẩm chuyên nghiệp nằm trong top 10 nhà phân phối dược phẩm lớn nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Công – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống bán lẻ trực thuộc Dapharco.

Ông Nguyễn Công Lâm –  Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo chính sách thưởng đối với Nhà thuốc, Quầy thuốc trực thuộc Dapharco.

Theo báo cáo, mức thưởng cao nhất cho Mậu dịch viên sẽ là 35% doanh thu mà mậu dịch viên đạt được.

Bà Trần Thị Ánh Minh – Kế toán trưởng hướng dẫn thực hiện xuất hóa đơn điện tử bán lẻ theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 /03/2011 về việc hướng dẫn, khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ


Các mậu dịch viên trình bày ý kiến về phương hướng phát triển của Ban lãnh đạo Công ty trong thời gian tới

Ông Tống Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp các vấn đề của cổ đông đặt ra

Kết thúc chương trình, ban lãnh đạo công ty cùng tập thể các mậu dịch viên đã nhất trí 100% với các chính sách mà ban giám đốc đã báo cáo và cam kết thực hiện theo đúng quy chế tổ chức hoạt động.

 

Sao Mai                         

Ngày đăng: 16/10/2020