Dapharco công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 02/08/2022, tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021.

Dapharco công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 02/08/2022, tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021. Vui lòng xem các file đính kèm:

  1. Thông báo V/v GĐKKD thay đổi lần thứ 13.
  2. GĐKD thay đổi lần thứ 13.
Ngày đăng: 02/08/2022