Công văn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng báo cáo về Nghị quyết của Hội đồng quản trị v.v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất trước 30/06/2021. Vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm:

CV157 Vv gia han thoi gian to chuc DHCD 2021

Ngày đăng: 18/03/2021