Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Công để nghỉ hưu theo chế độ.

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Công để nghỉ hưu theo chế độ. Vui lòng xem các file đính kèm:

  1. Thông báo thay đổi Nhân sự.
  2. Quyết định V/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc.
Ngày đăng: 27/04/2022