Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước. Vui lòng xem các file đính kèm:

1.Báo cáo tài chính quý 3/2022.

2. Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 20/10/2022