Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 3/2023 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 3/2023 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022 Báo cáo tài chính quý 3/2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN

Dapharco công bố Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN

DDN – Dapharco công bố Báo cáo tài chính bán niên 2023 DDN – Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên 2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ năm 2022.

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo tài chính quý 2/2023 DDN Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2.2023  
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái DDN Báo cáo tài chính quý 1/2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021. Vui lòng xem các file đính kèm: Báo cáo tài chính quý 4/2022. Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng