Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái DDN Báo cáo tài chính quý 1/2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021. Vui lòng xem các file đính kèm: Báo cáo tài chính quý 4/2022. Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước. Vui lòng xem các file đính kèm: 1.Báo cáo...
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế. Vui lòng xem các file đính kèm: 1.Báo cáo soát xét bán niên. 2.Giải trình biến động LNST trên BCTC bán niên.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý II/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý II/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý II/2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước. Vui lòng xem các file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính quý II 2022. 2. Giải trình...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng