Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quyết định V/v: Thay đổi Thư ký Hội đồng quản trị Kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quyết đinh v/v:Thay đổi Thư ký Hội đồng quản trị Kiêm Người phụ trách quản trị Công ty. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: v/v:Thay đổi Thư ký Hội đồng quản trị Kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Ngày đăng: 04/02/2021