Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quyết định V/v: Miễn nhiêm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quyết đinh v/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Ngày đăng: 04/02/2021