Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan. Vui lòng xem file đính kèm: TB ve NQHDQT giao dich cac ben lien quan

Ngày đăng: 27/05/2021