Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Xưởng sản xuất.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Xưởng sản xuất. Vui lòng xem các file đính kèm: NQHĐQT V/v miễn nhiệm GĐ Xưởng sản xuất, TB Thay đổi nhân sự Xưởng sản xuất, NQHĐQT V/v bổ nhiệm GĐ Xưởng sản xuất.

Ngày đăng: 04/10/2021