Công ty CP Dược – TBYT Đà nẵng công bố giấy đăng ký ngày giao dịch của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch.

Công ty CP Dược – TBYT Đà nẵng công bố giấy đăng ký ngày giao dịch của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 10/08/2022