Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Vui lòng xem các file đính kèm: TB về Công văn chấp thuận của UBCK, Công văn chấp thuận của UBCK

Ngày đăng: 13/10/2021