Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo giải trình biến động LNST quý 2.2021, BCTC quý 2.2021.

Ngày đăng: 20/07/2021