Công ty Cổ Phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Thông báo của Công ty vv xác nhận danh sách người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Công ty Cổ Phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Thông báo của Công ty vv xác nhận danh sách người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 23/11/2021