Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng công bố Thông báo số 1713/TB-VSD ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng công bố Thông báo số 1713/TB-VSD ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: TB VSD ve ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach so huu CK

Ngày đăng: 13/05/2021