Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng công bố Thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng công bố Thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Xin vui lòng xem các file đính kèm: TB cua HNX ve ngay dkcc DHCD thuong nien 2021 335 TBCty ve ngay DKCC chot danh sach du DHCD 2021

Ngày đăng: 24/05/2021