Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2021. Vui lòng xem các file đính kèm

  1. Báo cáo Tài chính Quý 1/2022.
  2. Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2022.
Ngày đăng: 20/04/2022