Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020″

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020″. Vui lòng xem các file đính kèm: BCTC quý III-2021 CV giải trình biến động lợi nhuận quý III 2021.

Ngày đăng: 20/10/2021