Thông Báo Tuyển dụng Trình Dược Viên OTC

Do nhu cầu phát triển Hệ thống kinh doanh của Công ty, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng cần tuyển nhân sự vị trí Trình dược viên OTC:

Ngày đăng: 24/02/2021