Thông Báo Tuyển dụng Nhân viên thuộc TTTC Danavac của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động của TTTC Danavac thuộc Công ty. Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) thông báo tuyển dụng nhiều vị trí cho TTTC Danavac. Vui lòng xem thông tin chi tiết như sau:

 

Ngày đăng: 11/01/2023