Thông báo tuyển dụng Vị trí quản lý Kinh doanh vùng tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Nhằm đáp ứng theo lộ trình phát triển kinh doanh đa kênh trên toàn quốc của Công ty. Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) thông báo tuyển dụng Vị trí quản lý Kinh doanh vùng tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Vui lòng xem thông tin chi tiết như sau:

Ngày đăng: 03/06/2021