Thông Báo Tuyển dụng Trình dược viên OTC, ETC

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động của công ty. Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) thông báo tuyển dụng Vị trí Trình dược viên OTC và ETC. Vui lòng xem thông tin chi tiết như sau:

Ngày đăng: 18/05/2021