Thông Báo Tuyển dụng Nhân Viên Đăng Ký Thuốc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động của công ty. Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) thông báo tuyển dụng Vị trí Nhân viên Đăng ký Thuốc. Vui lòng xem thông tin chi tiết như sau:

Ngày đăng: 18/05/2021