Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2021. Nội dung chi tiết xem file đính kèm: Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép kinh doanh lần thứ 1101
Đọc thêm
Công ty CP – Dược TBYT Đà Nẵng công bố Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP – Dược TBYT Đà Nẵng công bố Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP – Dược TBYT Đà Nẵng công bố Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021. Vui lòng xem nhấp vào xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP – Dược TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP – Dược TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP – Dược TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021. Vui lòng nhấp vào xem file đính kèm
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty. Vui lòng nhấp vào xem file chi tiết đính kèm.
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Vui lòng nhấp vào xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo giải trình biến động LNST quý 2.2021, BCTC quý...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng