DAPHARCO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO “QUẢN LÝ RỦI RO – BUSINESS CONTINUITY PLANNING”

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ( Dapharco) phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo Doanh Nhân PMT đồng tổ chức khóa đào tạo “Quản Lý Rủi Ro – Business Continuity Planning” cho các quản lý, nhân viên tài năng của công ty tại Phòng Đào tạo – Công ty Dapharco trong 2 ngày 19/03/2022 và 20/03/2022.
 
Mục tiêu của khóa học tập trung vào việc cập nhật kiến thức và đào tạo kỹ năng Quản lý rủi ro hiệu quả cho CBNV, trang bị hành trang giúp CBNV phát triển trong tương lai đáp ứng yếu tố cần và đủ các nhân sự tốt vận hành trong doanh nghiệp.
 
 
Với mục tiêu đó, Bộ phận Nhân sự của công ty đã tiến hành khảo sát và lựa chọn đơn vị đào tạo Trung tâm Đào tạo Doanh Nhân PMT với chương trình tập trung vào các yếu tố phát triển kĩ năng thực hành cho học viên, phương pháp giảng dạy sinh động gắn liền với thực tế. Khóa học bao gồm: Phần lý thuyết và phần bài tập thực hành ứng dụng với sự giảng dạy nhiệt tình của giảng viên Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường đào tạo Pháp Việt CFVG – Nguyễn Thanh Bình.
 
 
Khóa học nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của “Kỹ năng Quản lý rủi ro” đối với mọi vị trí trong doanh nghiệp; huấn luyện học viên cách phân tích đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro trong doanh nghiệp thông qua các bài tập thực hành sử dụng các phương pháp phân tích định tính, định lượng, quan sát, sơ đồ tư duy, 5W + 1H, ma trận đánh giá rủi ro để lựa chọn được phương án giải quyết thông qua mô hình SWOT, cho điểm, biểu quyết.
 
 
Sau khóa đào tạo, học viên đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng Quản lý rủi ro hiệu quả phục vụ cho công việc tại bộ phận, đơn vị mình. Với kiến thức đã được trang bị, khi trở về đơn vị, các học viên sẽ lên kế hoạch vận dụng thường xuyên rèn luyện nâng cao kỹ năng Quản lý rủi ro phục vụ cho công việc .
 
 
Cùng với khóa đào tạo này trong tương lai công ty sẽ tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo khác góp phần tạo nên đội ngũ kế thừa, nguồn nhân lực mạnh và dồi dào cho Dapharco.
Chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh trong khóa đào tạo nhé:
Ngày đăng: 20/03/2022